Wypożyczalnia

Aktualny cennik:

Nazwa urządzenia

Stawka za pierwszą

godzinę [zł]

Stawka za kolejne

godziny [zł]

Stawka dobowa [zł]

Kaucja [zł]

40

20

120

400

40

20

120

400

80

40

200

1500

40

25

100

400

40

20

100

400

40

20

100

400

50

20

100

300

90

70

600

2000

Dodatkowe informacje:

Za zwrócenie sprzętu zabrudzonego pobierana jest opłata równa 1 godzinie wypożyczanego urządzenia. Urządzenia wypożyczone na weekend muszą być zwrócone najpóźniej do godz. 9:00 w poniedziałek.

Zwrócenie sprzętu po upływie wyznaczonego terminu wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty równej 50% wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia.